3 Δεκεμβρίου 2023

www.ipy.gr

Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης

Ιστορία Γενικά

Ημερολογιακός περίπλους του Β παγκοσμίου πολέμου.

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΤΟΥ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ

—28 Οκτωβρίου 1922: Ο Μπενίτο Μουσσολίνι καταλαμβάνει την εξουσία στην Ιτα­λία με πραξικόπημα και εγκαθιστά το πρώ­το Φασιστικό Κράτος (Πορεία προς τη Ρώμη).

—8 Νοεμβρίου 1923: Ο Αδόλφος Χίτλερ αρχίζει την πολιτική του καριέρα με το πραξικόπημα της «Μπυραρίας του Μονά­χου».

—18 Σεπτεμβρίου 1932: Η στρατοκρατική Ιαπωνία επιτίθεται και καταλαμβάνει τη Μαντζουρία.

—30 Ιανουαρίου 1933: Ο Πρόεδρος Χίντεμπουργκ διορίζει τον Χίτλερ Καγκε­λάριον του Γερμανικου Ράιχ.

28 Μαΐου 1936: Ο Μουσσολίνι προσβλέποντας στην αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κατακτά την Αβησσυνία.

—17 Ιουλίου 1936: Μαροκινά στρατεύ­ματα υπό τον στρατηγό Φραγκίσκο Φράνκο επαναστατούν εναντίον της Δημοκρατικής Κυβερνήσεως της Ισπανίας και αρχίζει ο Εμφύλιος Πόλεμος της Ισπανίας, που τε­λειώνει το Μάρτιο του 1939 με τη νίκη του Φράνκο και του Φασισμού.

—7 Ιουλίου 1937: Η Ιαπωνία αρχίζει τον πόλεμο εναντίον της Κίνας.

ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

  • 12 Μαρτίου 1938: Ο Χίτλερ προσαρτά την Αυστρία.

—29 Σεπτεμβρίου 1938: Ο Χίτλερ κα­ταλαμβάνει τη Σουδητία.

—29 Σεπτεμβρίου 1938: Υπογραφή της συμφωνίας του Μονάχου.

—15 Μαρτίου 1939: Ο Χίτλερ καταλαμ­βάνει και την υπόλοιπη Τσεχοσλοβακία.

—24 Αυγούστου 1939: Υπογραφή του Γερμανοσοβιετικου Συμφώνου μη επιθέσεως.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

  • 1 Σεπτεμβρίου 1939: Γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν την Πολω­νία, από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα.

—3 Σεπτεμβρίου 1939: Η Αγγλία και Γαλλία κηρύσσουν τον πόλεμο εναντίον της Γερμανίας.

—17 Σεπτεμβρίου 1939: Ρωσικές δυ­νάμεις εισέρχονται εξ ανατολών στην Πολω­νία.

—27 Σεπτεμβρίου 1939: Η πτώση της Βαρσοβίας και το τέλος της γερμανικής εκστρατείας στην Πολωνία.

ΡΩΣΟ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

—30 Νοεμβρίου 1939: Η Ε.Σ.Σ.Δ. κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Φινλανδίας και αποκτά βάσεις, οι όποιες ενισχύουν τις στρα­τηγικές θέσεις της (12 Μαρτίου 1940).

—13 Δεκεμβρίου 1939: Η πρώτη ναυμα­χία του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, στις ακτές της Ουρουγουάης μεταξύ ενός γερμα­νικού θωρηκτού τσέπης (Γκράφ Σπέ) και τριών βρεταννικών καταδρομικών μάχης.

ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ ΚΑΙ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

—9 Απριλίου 1940: Τα γερμανικά στρα­τεύματα εισβάλλουν συγχρόνως στη Δανία και Νορβηγία. Οι πρώτες συνέπειες του κεραυνοβόλου πολέμου. Ο βασιλεύς Χαακον και η Κυβέρνηση της Νορβηγίας φεύγουν στην Αγγλία (7 Ιουνίου). Τρείς ημέρες αργότερα, και η τελευταία αγγλική μονάδα εγκαταλείπει το Νάρβικ.

—10 Μαΐου 1940: Γερμανική εισβολή στην Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο. Ο Ουίνστων Τσώρτσιλ διαδέχεται τον Νέβιλ Τσάμπερλαιν. Ο ολλανδικός στρατός συν­θηκολογεί (14 Μαΐου). Το Βέλγιο συνθηκο­λογεί (28 Μαΐου). Η εποποιΐα της Δουνκέρκης (30 Μαΐου — 4 Ιουνίου) σώζει 335. 000 Βρετανούς και Γάλλους στρατιώτες.

ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣIΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

—10 Ιουνίου 1940: Ο Μουσσολίνι, όταν η Γαλλία έχει πιά ηττηθεί, κηρύσσει τον πόλε­μο κατά της Αγγλίας και Γαλλίας. Τα γαλ­λικά στρατεύματα εκκενώνουν το Παρίσι (13 Ιουνίου). Οι Γερμανοί κατακερματίζουν τη γραμμή Μαζινώ και καταλαμβάνουν το Βερντέν (14 Ιουνίου). Ο Πεταίν υπογράφει την ανακωχή με τη Γερμανία στην Κομπιένη (22 Ιουνίου) στο ίδιο ακριβώς σιδηροδρομικό όχημα στο οποίο η Γερμανία είχε υποταχθεί.

—28 Ιουνίου 1940: Η Ρωσία ζητά την επιστροφή της Βεσσαραβίας και της Βορείου Βουκοβίνας. Τον Αύγουστο ενσωματώνονται στην Ε.Σ.Σ.Δ. η Εσθονία, Λεττονία και Λιθουανία.

—3 Ιουλίου 1940: Στον λιμένα του Όραν ο αγγλικός στόλος καταστρέφει τις κυριότερες μονάδες του παραδομένου γαλλι­κού στόλου.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

— 18 Ιουνίου 1940: Η γερμανική αεροπορία αρχίζει τις μαζικές της επιθέσεις ε­ναντίον της Αγγλίας. Οι επιθέσεις αυξάνον­ται, έως ότου στις 15 Αυγούστου περισσότε­ρα από 1.000 γερμανικά αεροπλάνα βομ­βαρδίζουν το Λονδίνο. Αλλεπάλληλα κύμα­τα αεροπλάνων, ήμερα και νύκτα, σφυροκοπούν την Αγγλία. Η επίθεση φθάνει το κο­ρύφωμά της τον Σεπτέμβριο με (6.954 νεκροί και 10.615 τραυματίες μόνο στο Λονδίνο τον μήνα αυτόν). Μετά το τέλος Σεπτεμ­βρίου οι Γερμανοί σταματούν τις μαζικές αεροπορικές επιθέσεις, γιατί αρχίζουν και κο­στίζουν ακριβά.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ

—6 Αυγούστου 1940: Η Ιταλία κατα­λαμβάνει τη Βρετανική Σομαλία.

—12 Σεπτεμβρίου 1940: Τα ιταλικά στρατεύματα υπό τον στρατηγό Γκρατσιάνι εισβάλουν από τη Λιβύη στην Αίγυπτο με σκοπό να καταλάβουν το Σουέζ. Οι Βρετανοί τους σταμοτούν στο Σίντι Έλ Μπαράνι.

—27 Σεπτεμβρίου 1940: Υπογράφεται το Σύμφωνο Βερολίνου — Τόκιο — Ρώμης και επισημοποιούνται οι βλέψεις του Άξο­νος για την παγκόσμιο κυριαρχία.

Η ΠΡΩΤΗ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ

—28 Οκτωβρίου 1940: Ο Μουσσολίνι, με τελεσίγραφο προς την Ελληνική Κυβέρνηση, ζητάει εδαφικές παραχωρήσεις και τρεις ώρες αργότερα εισβάλλει στην Ελλάδα. Η Ελληνική Αντίσταση απωθεί τους Ιταλούς και καταλαμβάνει ακόμη και στρατηγικές ιταλικές βάσεις. Είναι η πρώτη σημαντική ήττα στρατιωτικών δυνάμεων του Άξονα στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

—9 Δεκεμβρίου 1940: Οι δυνάμεις του στρατηγού Γουέϊβελ επιτίθενται και κατα­λαμβάνουν τη Μπάρντια, το Τομπρούκ, Ντέρνα και τη Βεγγάζη. Η βρετανική αυτή νίκη κοστίζει στους Ιταλούς 170.000 άνδρες.

—11 Μαρτίου 1941: Υπογράφεται στην Αμερική ο νόμος «Εκμισθώσεως και Δα­νεισμού» και οι Η.Π.Α. γίνονται το «οπλοστάσιο της Δημοκρατίας».

ΧΙΤΛΕΡΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

—6 Απριλίου 1941: Γερμανικές δυνάμεις επιτίθενται ταυτοχρόνως εναντίον της Γιουγκοσλαβίας και της Ελλάδος. Σε 12 ημέρες η γιουγκοσλαβική αντίσταση κάμπτεται. Ο Ελληνικός στρατός της Ηπείρου και της Μακεδονίας συνθηκολογεί (23 Απριλίου 1941). Τέσσερις ημέρες αργότερα οι Γερ­μανοί καταλαμβάνουν την Αθήνα.

—1 Ιουνίου 1941: Οι Γερμανοί καταλαμ­βάνουν την Κρήτη με φοβερό κόστος σε ανθρώπινο δυναμικό, λόγο της σφοδρής αντίστασης του ντόπιου πληθυσμού και των εναπομενόντων συμμαχικών δυνάμεων. Στην επιχείρηση Ερμής για την κατάληψη της Κρήτης, οι Γερμανοί έχασαν το καλύτερο τμήμα του στρατού τους, για αυτό δεν έγινε έκτοτε επιχείρηση κατάληψης με τους αλεξιπτωτηστές τους. 

ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

—22 Ιουνίου 1941: Γερμανικές δυνάμεις εξαπολύουν ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της Ε.Σ.Σ.Δ. Στις 25 Ιουνίου η Φινλανδία παίρνει μέρος στη μάχη της Ρωσίας. Ο κεραυνοβόλος πόλεμος οδηγεί τους Γερμα­νούς στα πρόθυρα της Μόσχας (Νοέμβριος 41). Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν το Σμολένσκ,, Κίεβο, την Ουκρανία, δυτικά του Δνειπέρου, το Χάρκοβο, Ροστόβ και πολιορ­κούν τη Σεβαστούπολη. Το Νοέμβριο (18)
καταλαμβάνουν το Κέρτς και απειλούν να περάσουν στον Καύκασο. .Καθώς όμως ο ρω­σικός χειμώνας αρχίζει, οι Γερμανοί δέχονται το πρώτο σοβαρό κτύπημα εμπρός στη Μόσχα και αναγκάζονται να υποχωρήσουν δυτικά.

—14 Αυγούστου 1941: Ο Πρόεδρος Ρούζβελτ και ο Ουίνστων Τσώρτσιλ, αναγγέλουν τους πολεμικούς σκοπούς των συμ­μάχων («Χάρτης τού ’Ατλαντικού»).

ΠΕΡΛ ΧΑΡΜΠΟΡ

—7 Δεκεμβρίου 1941: Ο ιαπωνικός στό­λος επιτίθεται εξαπίνης εναντίον του αγκυ­ροβολημένου στο Πέρλ Χάρμπορ, αμερικανικού στόλου του Ειρηνικού. Η επίθεση στο Πέρλ Χάρμπορ κοστίζει στους Αμερικανούς 19 πολεμικά πλοία, εκ των οποίων 5 θωρηκτά. Ο στρατός και το ναυτικό χάνουν 3. 343 άνδρες, 1842 βαριά πληγωμένους. Οι καταστροφές σε αεροπλάνα και εγκαταστάσεις είναι τεράστιες. Λίγες ώρες αργότερα, μία ιαπωνική αεροπορική επιδρομή στις Φι­λιππίνες, καταστρέψει πρακτικά ολόκληρη την αεροπορική δύναμι των νήσων του Ειρη­νικού.

ΟΙ Η.Π.Α. ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

—8 Δεκεμβρίου 1941: Το Αμερικανικό Κογκρέσο, κατόπιν μηνύματος του Προέ­δρου Ρούζβελτ, ανακοινώνει ότι οι Η.Π.Α. και η Ιαπωνία ευρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Η Γερμανία και η Ιταλία κηρύσ­σουν τον πόλεμο κατά των Η.Π.Α. (11 Δε­κεμβρίου). Τρεις δορυφόροι, του Άξονα — Ρουμανία, Ουγγαρία και Βουλγαρία — κη­ρύσσουν τον πόλεμο κατά των Η.Π.Α. (12 Δεκεμβρίου).

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

—10 Δεκεμβρίου 1941: Οι Ιάπωνες κι­νούνται δραστήρια. Εισβάλουν στη Αουζόν των Φιλιππίνων και καταλαμβάνουν τη Μανίλα (2 Ιουνίου 1942). Το Μπατάαν συν­θηκολογεί στις 9 Απριλίου. Το Κορρέκιντορ στις 6 Μαΐου.

—25 Δεκεμβρίου 1941: Οι Ιάπωνες κτυπούν συγχρόνως και το Χόγκ – Κόγκ, το βρετανικό προπύργιο της Άπω ’Ανατολής, και το καταλαμβάνουν. Το βρετανικό θωρηκτό «Πρίγκιψ της Ουαλλίας» βυθίζεται. Η Σινγκαπούρη υποκύπτει ύστερα από πολιορ­κία 2 εβδομάδων (15 Φεβρουάριου 1942).

—3—ο Ιουνίου 1942: Μεγάλη ήττα του ιαπωνικού στόλου στη ναυμαχία του Μιντγουαίη. Η ναυμαχία αυτή αποκαθιστά την ισορροπία των ναυτικών δυνάμεων στον Ει­ρηνικό.

Ο «ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ» ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ

—30 Μαρτίου 1941 : Στην Βόρειο Αφρική οι γερμανικές δυνάμεις υπό τον στρατηγό Ρόμμελ αποφασίζουν να αποκτήσουν την κυριαρχία της. Η επίθεση του Ρόμμελ οδη­γεί τους Βρετανούς πίσω στο Σολλούμ. Υ­πό τον στρατηγό σέρ ’Όκινλεκ οι Βρετανοί αντεπιτίθενται (18 Νοεμβρίου) και στις 2 Ιανουάριου 1942 απωθούν τους Γερμανούς στην Έλ’ Άγκέϊλα. Ο Ρόμμελ αναδιοργανώνεται και στο τέλος Ιανουαρίου εξαπολύει
επίθεσι, η όποια φέρνει τους Βρετανούς πάλι στο Έλ Άλαμέϊν της Αιγύπτου, 70 χλμ. από την Αλεξάνδρεια. Εδώ το μέτωπο έμεινε στάσιμο μέχρι τον Οκτώβριο (23) του 1942, οπότε ο στρατηγός Μοντγκόμερυ εξαπολύει τη μεγαλύτερη επίθεση των Βρετανών και αναγκάζει τους Γερμανούς να υ­ποχωρήσουν στην Τυνησία.

Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝΓΚΡΑΝΤ

Στο Ανατολικό μέτωπο, οι Γερμανοί αρ­χίζουν την επίθεση τους τον Απρίλιο του 1942 και καταλαμβάνουν την Νότιο Ρωσία, την Κριμαία και την Ουκρανία.

—3 Ιουλίου 1942: Οι Γερμανοί κατα­λαμβάνουν την Σεβαστούπολη, η πολιορκία της οποίας κρατούσε από το προηγούμενο καλοκαίρι. Ο Χίτλερ στέλνει κατόπιν τις δυ­νάμεις του προς βορρά και στις 23 Αυγού­στου 1942 αρχίζει την πολιορκία του Στάλινγκραντ.

—30 Μαΐου 1942: Η γερμανική Κολωνία βομβαρδίζεται από 1.000 βρεταννικά αερο­πλάνα. Είναι Η πρώτη μαζική αεροπορική Επιδρομή στΗν Ευρώπη.

—19 Αυγούστου 1942: Ειδικά γυμνασμέ­να συμμαχικά στρατεύματα κάνουν την πρώ­τη επιδρομή κομάντος στην Διέπη. Η επιδρομή απεδείχθη επωφελής για την προε­τοιμασία της εισβολής στην Ευρώπη, είχε όμως βαριές απώλειες.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΟ ΓΟΥΑΝΤΑΑ- ΚΑΝΑΛ

—7 Αυγούστου 1942: Κατόπιν προσωπι­κής διαταγής του Προέδρου Ρούζβελτ, γίνε­ται η πρώτη ναυτική απόβαση σε κατεχόμενο από την Ιαπωνία έδαφος — στο Γουανταλκανάλ. Ακολούθησαν μήνες σκληρών μα­χών μέσα στη ζούγκλα. Οι Ιάπωνες τέλος εγκαταλείπουν την νήσο (8 Φεβρουάριου.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΦΡΙΚΗ

—8 Νοεμβρίου 1942: Αμερικανικά στρα­τεύματα, βοηθούμενα από βρετανικές δυνά­μεις, αποβιβάζονται στην Βόρειο Αφρική. Αν και έγινε κάποια αντίσταση από τις γαλλικές δυνάμεις του Βισύ, τελικά υπεγράφη ανακωχή (11 Νοεμβρίου). Ο ναύαρχος Νταρλάν ανέλαβε την ευθύνη των γαλλικών υποθέσεων στη Β. Αφρική μέχρις ότου δο­λοφονήθηκε την παραμονή των Χριστουγέν­νων (1942). Στις 12 Νοεμβρίου οι Γερμα­νοί κατέλαβαν ολόκληρη τη Γαλλία. Οι Γάλ­λοι καταστρέφουν το στόλο τους στη Τουλών (27 Νοεμβρίου) για να μην πέσει στα χέρια των Γερμανών. Την ίδια εποχή οι Άγ­γλοι έχοντας ανεφοδιάσει με άνδρες και πολεμικό υλικό το στρατό τους, αναλαμβάνουν επίθεση (23 Οκτωβρίου), η οποία φέρνει τους Γερμανούς κατά μήκος της αφρικανικής ακτής στη γραμμή Μάρεθ (30 Ιανουαρίου 1943).

ΣΥΜΜΑΧΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Πέντε μεγάλες διασκέψεις έγιναν από τους ηγέτες των Ηνωμένων Εθνών στη διάρκεια
του 1943. Η πρώτη στην Καζαμπλάνκα (14—24 Ιανουάριου 1943) ειδικά για τα μέτωπα της Τυνησίας, Σικελίας και Ιτα­λίας και για την αύξηση της βοήθειας προς την Ε.Σ.Σ.Δ. Η διάσκεψη του Κεμπέκ (11 —24 Αυγούστου), για την συνέχιση της πο­λεμικής δραστηριότητος στον Ειρηνικό και τη μεγαλύτερη βοήθεια προς την Κίνα. Η διάσκεψη της Μόσχας, στην οποία πήραν μέρος οι Χώλ, Ήντεν και Μολότωφ, ασχο­λήθηκε με την ενότητα των τριών Δυνάμεων κατά τον πόλεμο και την είρηνη. Η διάσκεψη του Καϊρού (22—25 Νοεμβρίου), στην οποία ο Τσάγκ – Κάϊ – Σέκ και η γυναίκα του συναντήθηκαν με τον Ρούζβελτ και τον Τσώρτσιλ και συζητήθηκαν οι υποθέσεις της Άπω Ανατολής. Η Διάσκεψη της Τεχεράνης (28 Νοεμβρίου — 1 Δεκεμβρίου 1943), η πρώτη την οποία παρακολοόθησε προσωπικά ο στρατάρχης Στάλιν, έβαλε τις βάσεις της εισβολής στην Ευρώπη. Αργότερα στο Κάϊρο ο Πρόεδρος Ρουζβελτ και ο Τσώρτσιλ συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Iνονού και συζήτησαν τη συμβολή της Τουρ­κίας στον πόλεμο.

ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΣΤΑΛΙΝΓΚΡΑΝΤ

—30 Ιανουάριου 1943: Ο γερμανικός στρατός του Στάλινγκραντ υπό τον Φον Πά­συλου ηττημένος,  παραδίδεται στους Ρώ­σους. Από το σημείο αυτό αρχίζει ο εκμηδενισμός της στρατιωτικής μηχανής του Χίτλερ. Ο ρωσικός στρατός αμέσως Αναλαμβάνει την πρωτοβουλία στην επίθεση και σταθε­ρά με μεγάλη ταχύτητα και στρατηγικούς ελιγμούς, απωθεί τους Γερμανούς προς τα δυτικά. Στις 18 Iανουαρίου 1943 λύνεται η πολιορκία του Λένιγκραντ.

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

—-12 Μαΐου 1943: Κάθε εχθρική Αντίστα­ση έπαψε να υπάρχει. Από το Έλ Άλαμέϊν μέχρι την κατάληψη της Μπιζέρτας και της Τύνιδας, οι Γερμανοί έχασαν 335.000 άνδρες.

ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΙΚΕΛΙΑ

Μετά τήν υποταγή των Γερμανών στήν Τυνησία, οί κύμμαχοι προετοίμασαν τήν εισ­βολή στη Σικελία. Ή Παντελλάρια παραδό­θηκε στις 11 Ιουνίου καί ή Λαμπαδούσα στις 12 “Ιουνίου.

—10 “Ιουλίου 1943: Τά συμμαχικά στρα­τεύματα Αποβιβάζονται στις Ν. και ΝΑ. ακτές τής Σικελίας. Στις 17 Αυγούστου ή κατάκτησις τής Σικελίας εΐχε όλοκληρωθή.

Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΣΟΑΙΝΙ — ΑΠΟΒΑΣΙΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Στις 25 “Ιουλίου 1943 τό ραδιόφωνο Α­νήγγειλε ότι ό βασιλεύς Βίκτωρ “Εμμανουήλ τοποθετούσε επί κεφαλής τής “Ιταλικής Κυβερνήσεως τον Πέτρο Μπαντόλιο. Στις 3 Σε­πτεμβρίου 1943, Ακριβώς 4 χρόνια μετά τήν κήρυξι τού πολέμου κατά τής χιτλερικής Γερμανίας, τά στρατεύματα τής 8ης Στρα­τιάς του Μοντγκόμερυ, αρχίζουν την Απόβασί τους στή Νότιο “Ιταλία. Στις 8 Σεπτεμ­βρίου ό στρατηγός Άϊζενχάουερ Ανήγγειλε την άνευ όρων παράδοσι τής Ιταλίας, ή ο­ποία είχε ήδη υπογραφή (3 Σεπτεμβρίου).

ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΑΛΕΟΥΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Στον Ειρηνικό τα άμερικοενικά στρατεύμα­τα άποβιβάσθηκαν (11 Μαΐου 1943) στην νήσο Άττου των Άλεουτίων, όπου συνάντη­σαν πεισματώδη ιαπωνική άντίστασι. Άπό τούς 2.300 άνδρες τής φρουράς, μόνον 20 συνελήφθησαν αιχμάλωτοι. ΟΙ υπόλοιποι είτε σκοτώθηκαν εϊτε αύτοκτόνησαν.

Ή μία κατόπιν τής άλλης αί νήσοι τού Ειρηνικού καταλαμβάνονται από τις αμερι­κανικές δυνάμεις. Ή άπελευθέρωσις των Φι­λιππινών άπό τούς Ιάπωνες, άνηγγέλθη στις 4 Ιουλίου 1945.

ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

—4 Ιουνίου 1944: Ή 5η καί 8η βρεταννικές στρατιές είσέρχοντο στη Ρώμη. Στις 22 Αύγούστου καταλαμβάνεται ή Φλωρεντία και στις 2 Σεπτεμβρίου ή Πίζα. Τό Ρίμινι καταλαμβάνεται άπό Βρεταννούς μέ τη βοή­θεια του ‘Ελληνικού Σώματος (21 Σεπτεμ­βρίου).

24 Σεπτεμβρίου 1944: Βρεταννικά στρα­τεύματα άποβιβάζονται στήν Ελλάδα. Στην “Αθήνα φθάνουν στις 14 Οκτωβρίου.

ΤΟ «ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΩΠΟ»

—6 Ιουνίου 1944: Ή μεγαλύτερη άπόβασις-—εισβολή στην Ιστορία άρχισε τό πρωΐ τής 6 Ιουνίου, άπό συνδυασμένες άμερικανικές και βρεταννικές δυνάμεις. Προ­γεφυρώματα έγκαταστάθηκαν στις άκτές τής Νορμανδίας, ανατολικός του Χερβούργου. Στις 27 Ιουνίου οι ’Αμερικανοί καταλαμβά­νουν τό Χερβουργο, τον τρίτο λιμένα τής Γαλλίας.

Στις 25 Ιουλίου 1944 οί “Αμερικανοί άρχίζουν τήν ισχυρότερη έπίθεσί τους. Τό Πα­ρίσι άπελευθερώνεται (23 Σεπτεμβρίου). Ή πρώτη γερμανική πόλις, τό Άασεν, παραδιδεται στα άμερικανικά στρατεύματα 21 ’Οκτωβρίου).

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣIΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑ­ΤΟΛΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

’Από τό Στάλινγκραντ, τήν “Οδησσό και τή Σεβαστούπολι, τά σοβιετικά στροπεύματα,, άκάθεκτα προήλασαν, καλύπτοντα μίαν άπόστασι 1.350 μιλλίων σέ 15 μήνες. Τον “Ιούνιο (23) τού 1944 έξαπέλυσαν μίαν έπίθεσι στο βόρειο μέτωπο για να συγχρονι­στούν μέ τήν άγγλοαμερικανική άπόβασι στή Δύσι. Τήν έπίθεσι αυτή άκολούθησε τον Αύγουστο μια γενική σέ όλο τό ’Ανατολικό μέτωπο σοβιετική έπίθεσις. Τον Νοέμβριο τά σοβιετικά στρατεύματα μάχονται στήν ’Ανατολική Πρωσία και μέσω τής Φινλανδίας άποβιβάζωνται στη Νορβηγία. Προς το νό­το ή Ρουμανία συνθηκολογεί στις 30 Αύγου­στου και ό ρωσικός στρατός ξεχύνεται στην Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία και Βόρειο Γιουγ­κοσλαβία. Ή Βαρσοβία άπελευθερώνεται (28 Όκτωβρίου 1944). Στις 2 Φεβρουά­ριου τά στρατεύματα τού στρατάρχου Ζούκωφ βρίσκονται στον ποταμό Οντερ, 46 μίλλια άπό τό Βερολίνο. Ή Ουγγαρία υπογρά­φει άνακωχή (22 Ίανουαρίου). Ή Βουδαπέ­στη έπειτα άπό πολιορκία 51 ήμερών, ξεκα­θαρίζεται άπό τούς Νάζι (13 Φεβρουάριου). Ή Βιέννη άπελευθερώνεται τόν Απρίλιο (11) του 1945.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΧΙΤΛΕΡΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑ­ΝΙΑΣ

Τον Φεβρουάριο (4—11) του 1945 λαμ­βάνει χώραν ή διάσκεψις των Τριών Μεγά­λων στη Γιάλτα τής Κριμαίας. ’Εδώ λαμβάνονται εξαιρετικές άποφασεις γιά τό μέλλον του κόσμου και ειδικότερα γιά τά τελικά κτυπήματα κατά τής Γερμανίας.

—2 Μαΐου 1945: Ο πόλεμος στην Ιτα­λία λήγει επισήμως. 0 Μουσσολίνι συλλαμβάνεται από τους Ιταλούς παρτιζάνους και εκτελείται (28 Απριλίου).

Στις 20 Απριλίου, ο Κόκκινος Στρατός εισέρχεται στα περίχωρα του Βερολίνου. Ο θάνατος του Αδόλφου Χίτλερ στα ερείπια του Βερολίνου, αναγγέλεται την 1η Μαΐου. Την ίδια ημέρα το Μόναχο παραδίδεται στους Αμερικανούς. Μετά από σκληρές οδομαχίες, η φρουρά του Βερολίνου παραδίδε­ται στους Ρώσους (2 Μαΐου). Παντού ο γερ­μανικός στρατός παραδίδεται στους Συμμά­χους. Η Γερμανία παραδίδεται άνευ όρων στους Συμμάχους στο Ρέμς της Γαλλίας.

Στις 8 Μαιου ό πόλεμος στην Ευρώπη έ­ληξε έπισήμως.

ΣΥΝΘΗΚΟΑΟΓΗΣIΣ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ — ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕ­ΜΟΥ

Ή ήττα τής Γερμανίας άφησε τήν Ιαπω­νία μόνη στον πόλεμο. Στις 6 Αύγούστου ή πρώτη άτομική βόμβα καταστρέφει τήν ια­πωνική πόλι τής Χιροσίμα. Ή Ρωσία στίς 8 Αύγούστου κηρύσσει τόν πόλεμο κατά τής Ιαπωνίας και εισβάλλει στή Μαντζουρία. Στις 9 Αύγούστου μιά δεύτερη άτομική βόμ­βα καταστρέφει τό Ναγκασάκι. Στις 10 Αύ­γούστου ή ’Ιαπωνία έζήτησε ειρήνη. Στις 2 Σεπτεμβρίου 1945 ή επίσημη συνθηκολόγη­σή τής Ιαπωνίας έπι του άμερικανικου θωρηκτου «Μισσουρι», τελείωσε έπισήμως τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Τα παραπάνω προέρχονται από το βιβλίου: Ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου εκδόσεις ΔΑΡΕΜΑ.

Β παγκόσμιος πόλεμος

Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης

IBANK Eurobank δωρεών στο ipy.gr GR7802606840000530104411908

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *