25 Ιουνίου 2024

www.ipy.gr

Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης

Κρητική ιστορία

Το ipy.gr δίνει μεγάλη σημασία στη γνώση της ιστορίας και ιδιαίτερα της Κρητικής ιστορίας, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική αλλά δεν διδάσκεται στα σχολεία.