Ποιος ήταν ο Αριστοτέλης

Το είδαν: 459                                                         Αριστοτέλης.  Ο μεγαλύτερος σο­φός της αρχαιότητας. Είναι η πιο εκπληκτική διάνοια, που καταπιάστηκε με την έρευνα

Περισσότερα

Γνωρίστε τον Αρχιμήδη

Το είδαν: 551 Αρχιμήδης. Μεγάλος μαθηματικός, φυσικός και μηχανικός της αρχαιότητας. Γεννήθηκε στην περίφημη αρχαία ελληνική μεγαλούπολη της Σικελίας Συρακού­σες,

Περισσότερα

Η ζωή και το έργο του Αναξαγόρα

Το είδαν: 428 Αναξαγόρας Η ΖΩΗ ΤΟΥ Προσωκρατικός φιλόσοφος από τις Κλαζομενές της Μικρός Ασί­ας. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ηγησίβουλος.

Περισσότερα

Ποιος ήταν ο Ανδριανός

Το είδαν: 489 Αδριανός Ρωμαίος αυτοκράτορας της δυναστείας των Αντωνίνων. Κατέχει επιφανή θέση στη ρωμαϊκή και στην παγ­κόσμια κι ιδιαίτερα

Περισσότερα

Ποιος ήταν ο Ησίοδος

Το είδαν: 1.736   Ησίοδος. Είναι ο παλαιότερος μετά τον ‘Όμηρο ‘Έλληνας ποιητής. Έζησε πε­ρίπου μεταξύ του 750 και 700

Περισσότερα

Ποιος είναι ο Ξενοφώντας;

Το είδαν: 1.231 Ξενοφώντας. Αρχαίος Ιστορικός καί φιλοσοφικός συγγραφέας, καθώς καί καλός στρατηγός. ’’Ήταν γιός τοϋ Γρύλου καί τής Διοδώρας.

Περισσότερα

Η ιστορία του Μ Αλεξάνδρου και της οικογένειας του.

Το είδαν: 1.190 Η ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ό πραγματικός ήρωας τής ιστορίας τού ’Αλεξάνδρου εί­ναι όλιγώτερον

Περισσότερα