Ποιος ήταν ο Αίσωπος;

Κάντε και ένα like!!!. Εμφανίσεις: 357 Αίσωπος. Περίφημος μυθοποιός της αρχαιότητας. Οι άνθρωποι της εποχής του τον έλεγαν «λογοποιό». Για

Περισσότερα

Ποιος ήταν ο Ανδριανός

Κάντε και ένα like!!!. Εμφανίσεις: 374 Αδριανός Ρωμαίος αυτοκράτορας της δυναστείας των Αντωνίνων. Κατέχει επιφανή θέση στη ρωμαϊκή και στην

Περισσότερα

Ποιος ήταν ο Ησίοδος

Κάντε και ένα like!!!. Εμφανίσεις: 948   Ησίοδος. Είναι ο παλαιότερος μετά τον ‘Όμηρο ‘Έλληνας ποιητής. Έζησε πε­ρίπου μεταξύ του

Περισσότερα

Ποιος είναι ο Ξενοφώντας;

Κάντε και ένα like!!!. Εμφανίσεις: 1,097 Ξενοφώντας. Αρχαίος Ιστορικός καί φιλοσοφικός συγγραφέας, καθώς καί καλός στρατηγός. ’’Ήταν γιός τοϋ Γρύλου

Περισσότερα

Η ιστορία του Μ Αλεξάνδρου και της οικογένειας του.

Κάντε και ένα like!!!. Εμφανίσεις: 1,094 Η ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ό πραγματικός ήρωας τής ιστορίας τού

Περισσότερα

Ποιος ήταν ο Ηρόδοτος;

Κάντε και ένα like!!!. Εμφανίσεις: 1,201 Ηρόδοτος. Αρχαίος “Ελληνας ιστο­ρικός, «πατήρ τής ιστορίας» όπως όνομάσθηκε, γιατί πρώτος αύτός έγραψε «ιστο­ρία».

Περισσότερα