22 Μαΐου 2024

www.ipy.gr

Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης

Διάφορα Γεν/

Οι ιαματικές πηγές στα Καμένα Βούρλα

 
Καμένα Βούρλα γενικές πληροφορίες
 Τοποθεσία και Περιγραφή της Λουτροπόλεως.

Τα Καμένα Βούρλα βρίσκονται σε μαγευτική τοποθεσία στούς πρόποδες του όρους Κνήμις, μεταξύ του Μαλλιακού και του Εβοϊκου Κόλπου, και επί της νέας Εθνικής οδού, η οποία θα σύνδεση τη Χώρα μας με την Ευρώπη. Ή θαυμάσια πα­ραλία τους έχει ωραιότατη θέα προς την Εύβοια και την Φθιώτιδα. Αν και η Λουτρόπολης είναι παραθαλάσσια, δεν υπάρχει διόλου υγρασία, διότι ο προσανατολισμός της είναι βορεινός.

Τα Καμένα Βούρλα προσφέρονται ως εξαίρετος τόπος πα­ραμονής και παραθερισμού και συγκεντρώνουν καθ’ όλον το έτος πληθώρα επισκεπτών. Το φυσικό ωραίο τοπίο, χάρις τη φροντίδα της Α.Ε. ΡΑΔΙΟΠΗΓΈΣ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, κύριος μέ­τοχος της οποίας είναι ή ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, και τα δαπανηθέντα από αυτή μεγάλα ποσά, έχει εξωραϊστεί και συμπληρωθεί με διάφορα τεχνικά έργα, τα οποία έκαναν τα Καμένα Βούρλα Λουτρόπολη περιωπής, εφάμιλλη προς τις πλέον φη­μισμένες Ευρωπαϊκές. Όλη η έκταση από τις πηγές μέχρι τη θάλασσα έχει μεταβληθεί σ’ένα τεράστιο πάρκο, εντός του οποίου βρίσκονται τα Ξενοδοχεία της Εταιρείας και το Ύδροθεραπευτήριο.

Τα Καμένα Βούρλα προσφέρονται και ως εξαίρετο κέντρο για εκδρομές. Το κατάφυτο βουνό τού Καλλιδρόμου έχει άπειρες μαγευτικές τοποθεσίες. Με αυτοκίνητο μπορεί να επισκεφθεί κανείς διάφορες τοποθεσίες της Στερεάς Ελλάδας. Η απόσταση Κ. Βούρλων—Άρκίτσας, από όπου αναχωρεί το Φέρρυ Μπώτ για την Αιδηψό και την Εύβοια, είναι ελάχιστη. Σε μικρή απόσταση από την παραλία είναι σκορπισμένα διάφορα γραφικά μικρά ψαράδικα νησάκια. Επίσης υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με βενζινόπλοιο με την Στυλίδα και την Αιδηψό.

ΙΑΜΑΤΙΚΈΣ ΠΗΓΈΣ

Αναβλύζουν στις υπώρειες του όρους Κνήμις και ανήκουν στην κατηγορία των Ραδιενεργών Χλωριονατριούχων Πηγών, με φυσική θερμοκρασία 37° — 38°. Τα ύδατα των Πηγών αυτών συγκεντρώνονται σε ειδικές δεξαμενές, εκ των οποίων με ειδικές αντλίες μηχανημάτων μεταφέρονται στο Κεν­τρικό Ύδροθεραπευτήριο και εις τα Ξενοδοχεία.
εντός των όποιων υπάρχουν Λουτρικές εγκαταστά­σεις. Η θερμοκρασία του Ί. Ύδατος μειώνεται με ειδικά ψυ­κτικά μηχανήματα, αν ο ιατρός υποδείξει λουτροθεραπεία σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Ή Ραδιενέργεια εντός των Λουτή­ρων ανέρχεται εις 150 μονάδες ΜΑΟΗ περίπου.

Τα Ραδιούχα Ί. Λουτρά ενδείκνυνται και θεραπεύουν παρακάτω  παθήσεις :

Ουρική αρθρίτιδα, εκφυλιστικές αρθροπάθειες, σπονδυλοαρθροπάθειες, σπονδυλοαρθρίτιδες αγκυλωτικές, χρόνιες ρευματο­ειδείς αρθρίτιδες, ρευματικές παθήσεις τενόντων και μυών, ριζίτιδες ή ριζονευρίτιδες, διαταραχές νευροφυτικές, ανεπάρκεια αδέ­νων έσω εκκρίσεων και ιδία ωοθηκών, χρόνιες γυναικολογικές παθήσεις, εκζέματα αρθριτικής και νευρικής φύσεως.

Υδροθεραπευτήριο ΡΑΔΙΟΥΧΩΝ

Η λουτροθεραπεία γίνεται σε ειδικό Υδροθεραπευτήριο το οποίο διαθέτει 100 πολυτελείς μαρμάρινους λουτήρες Α’ και Β’ θέσεως και Πολυτελείας. Οι λουτήρες είναι εφοδιασμένοι με φωτοσήματα για την κλήση των λουτρονόμων. Τό ύδωρ είναι συ­νεχούς ροής, ανανεώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του λουτρού.

Για κάθε έναρξη λουτροθεραπείας γίνεται εξέταση των ασθενών από ειδικό ιατρό, προς τις οδηγίες του οποίου θα συμμορφώνονται ούτοι. Η ώρα καθορίζεται από την προτεραιότητα και ο ασθενής δεν υπόκειται στην ταλαιπωρία της αναμονής.

Το υδροθεραπευτήριο διαθέτει μεγάλη αίθουσα αναμονής και αναψυκτήριο – μπαρ.

 ΥΔΡΟΘΕΙΟ—ΧΛΩΡΙΟ—ΝΑΤΡΙΟΥΧΕΣ I. ΠΗΓΕΣ ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ

Αναβλύζουν στις υπώρειες του όρους Κνημις με άφθονη παροχή ύδατος και ανήκουν στην κατηγορία των Υδρο-θειο-Χλωριο – Νατριούχων Πηγών. Είναι δύο πηγές, ή Ανατολική είναι όμοιας Φυσικοχημικής συνθέσεως με τις Πηγές Καϊάφα, ή δε Δυτική είναι ελαφρώς Αλκαλική.

Τα Υδρόδεια – Χλωριονατριούχα λουτρά ενδείκνυνται και θεραπεύουν τις παρακάτω παθήσεις :

Υπόξεις ρευματισμοί των άρθρων και χρόνιες ρευματοειδείς αρθρίτιδες, λοιμώδεις και εν γένει φλεγμονώδεις παθήσεις αρθρώσεων, διάφορες μορφές χρονίων ρευματισμών, μετατραυματικες αρθρίτιδες, κατάγματα, χρόνιες βρογχίτιδες, δερματοπάθειες, ψωριάσεις, χρόνιες κνιδώσεις κ.λ.π.

Η Δυτική Πηγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και προς ποσιθεραπεία για παθήσεις του ήπατος και των χοληφόρων οδών, ως και επί χρόνιας υπερχλωρυδρίας, νόσου ΡΕΙΚΗΜΑΝ κ.λ.π.

Υδροθεραπευτήριο I. Π. ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ.

Υ λουτροθεραπεία γίνεται σε δύο δεξαμενές ομαδικής λούσεως, πέριξ των οποίων ευρίσκονται τα διαμερίσματα των αποδυτηρίων. Τα λουτρά Κονιαβίτη βρίσκονται σε απόσταση 1.500 μέτρα περίπου από το Κέντρο της Λουτρόπολης, με την οποία επικοινωνούν με αστική συγκοινωνία με τακτικά δρο­μολόγια.

ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ (πόσιμο I. ύδωρ)

Ανήκει εις την κατηγορία των ψυχρών ολιγομεταλλικών Πηγών (Ακρατοπηγών). Το ύδωρ της διοχετεύεται στην Λουτρόπολη και χρησιμοποιείται ως πόσιμο. Τούτο είναι άριστο επιτραπέζιο, γιατί έχει μέτρια σκληρότητα και ελάχιστες οργα­νικές ουσίες και αμμωνιακά άλατα, ενώ δεν έχει καθόλου νιτρώδη και άλατα. Από απόψεως χημικής συστάσεως είναι σχε­δόν όμοιο με το ύδωρ της Γαλλικής πηγής ΕνίΑΝ.

Ενδείκνυται για παθήσεις των νεφρών, του ήπατος, των χοληφόρων οδών και εν γένει για παθήσεις του πεπτικού συστή­ματος.

 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

Οι πηγές αυτές βρίσκονται πλησίον των Ί. Πηγών ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ. Το νερό των πηγών αυτών περιέχει κολλοειδές θείο, το οποίο απαλύνει το δέρμα και αφαιρεί τα δυσάρεστα εξανθήματα, πανάδες, μπιμπίκια, λειχήνες, εκζέματα προσώπου κ.λ.π.

Επισκευθήτε αυτή τη σελίδα για σύγχρονες πληροφορίες 

Καμένα Βούρλα

 

Το κείμενο αντλήθηκε από ένα παλιό φυλλάδιο με τίτλο: Λουτρόπολης Καμένα Βούρλα. Το φυλλάδιο ήταν γραμμένο στην καθαρεύουσα, άρα είναι σίγουρα 40 ετών και πλέον, το οποίο και προσάρμοσα προκειμένου να είναι πιο ευανάγνωστο.    

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *