25 Φεβρουαρίου 2024

www.ipy.gr

Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης

Βιογραφίες αρχαίων

Ποιος ήταν ο Θεόφραστος;

Θεόφραστος. Περιπατητικός φιλόσοφος από την Ερεσσό της Λέσβου (372— 287 π.Χ.). Ονομα­ζόταν Τύρταμος. Όμως, για την έ­ξοχη και θαυμα­στή ευγλωττία του, μετονομάσθηκε θε­όφραστος από το δάσκαλό του Λεύ­κιππο. Υπήρξε μα­θητής του Αριστο­τέλη στο Λύκειο και τον διαδέχθη­κε στην Περιπατητική Σχολή από την εξαιρετική και τιμητική αυτή εκλογή η φήμη του αυξήθηκε και προσείλκυσε πλήθος από μαθητές από όλα τα μέρη της Ελλάδας, που ο αριθμός τους έφτασε τις δυό χιλιάδες. Ο θεό­φραστος, καθώς και ο δάσκαλός του, κατηγορήθηκε για ασέβεια, αλλά αθωώθηκε από τον Άρειο Πάγο, παρ’ όλο που δε μπόρεσε ν’ απολογηθεί, γιατί έμεινε άφωνος, όταν παρουσιάστηκε στο μεγάλο εκείνο δικαστήριο. Ακολούθησε την ηθική του Αριστοτέλη. Κατέκρινε τις προλήψεις της εποχής του και δίδασκε τους μαθητές του να ζουν σαν αληθινοί φιλόσοφοι και χρηστοί πολίτες. Ασχολήθηκε με τη φυ­σική, τη φιλοσοφία και την ηθική και έ­γραψε «Περί φυτών ιστορία», «Περί φυτών αιτία», «Περί λίθων», και «Χαρακτήρες». Οι «Χαρακτήρες» είναι το γνωστότερο από τα έργα του θεόφραστου, αλλά και το σπουδαιότερο. Στο έργο του αυτό ο φιλόσοφος μελέτησε τους ανθρώπους του καιρού του, μας παρουσίασε παραστατι­κότατα τους αληθινούς τύπους, όπως τον είρωνα, τον κόλακα, το φλύαρο, τον αδιάντροπο, το φιλάργυρο, τον υπερήφανο κλπ. Το έργο αυτό είναι μοναδικό στο είδος του. Πολλοί ηθικολόγοι αρχαίοι και νεότεροι προσπάθησαν να μιμηθούν τους «Χαρακτήρες» του θεόφραστου, μα κανένας δε μπόρεσε να φτάσει τη σεμνή αρχαϊκή απλότητα και την κομψή ακρίβεια του θεόφραστου. Το έργο αυτό δεν έχει έντεχνη επεξεργασία και φραστικό πλούτο. Είναι όμως κλασικό στο είδος του και ξεχωρίζει για τη λεπτότητα της παρατήρησης, την πνευματώδη περιγραφή και τη λεπτή ειρωνική διάθεση. Αποτελεί άριστη ηθογραφική εικόνα των διαφόρων χαρακτή­ρων του ανθρώπου και μας δίνει ανάγλυφες τις εικόνες των ανθρωπίνων τύπων με τα ελαττώματά τους.

Το κείμενο αντλήθηκε από μία παλιά παιδική εγκυκλοπαίδεια με όνομα Θησαυρός Γνώσεων.  

Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης

IBANK Eurobank δωρεών στο ipy.gr GR7802606840000530104411908

2 σκέψεις σχετικά με το “Ποιος ήταν ο Θεόφραστος;

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.