25 Ιουνίου 2024

www.ipy.gr

Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης

Εκκλησίες στον Δήμο Αρχανών

Η περιοχή του Δήμου Αρχανών έχει πολλές εκκλησίες, εντός και εκτός του οικισμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τα βιβλία του αείμνηστου δασκάλου των Αρχανών Νίκου Γ.Χριστινίδη. Οι φωτογραφίες ανήκουν στο ipy.gr.

Εκκλησίες στον Δήμο Αρχανών

Πως ήταν και πως είναι, ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου στα Χωστά των Αρχανών.

Το είδαν: 1.583 Σε αυτή την δημοσίευση θα σας παρουσιάσουμε τον ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου τον Χωστό,

Read More