17 Απριλίου 2024

www.ipy.gr

Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης

Οδηγ/χρήσ/φαρμάκων

Σε αυτή την κατηγορία θα δημοσιεύονται οι οδηγίες χρήσης διάφορων φαρμάκων, όπως ακριβώς περιγράφονται στο έντυπο εντός της συσκευασίας τους.

Σκοπός είναι η ανάγνωση αυτών τον οδηγιών από όλους, αφού αυτές οι οδηγίες συχνά αν όχι πάντα, είναι απολύτως μη προσπελάσιμες από ανθρώπους ηλικιωμένους η με οπτική αναπηρία .