Δύο λόγια για τον Όθωνα, τον πρώτο βασιλιά της ΕΛλάδας

’Όθωνας. Πρώτος βασιλιάς τής Ελ­λάδας μετά τήν άπελευθέρωσή της. Ήταν δευτερότοκος γιός τοϋ φιλέλληνα βα­σιλιά τής Βαυαρίας Λουδοβίκου Α’ καί

Περισσότερα

Η ιστορία του Αγίου Νικολάου πρωτεύουσας πόλης του Νομού Λασιθίου.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΑΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ή πόλις του ‘Αγίου Νικολάου έχει παλαιοτάτην καί πλουσίαν ιστορίαν. ’Αναφέρεται κατά τήν ’Αρχαϊκή

Περισσότερα

0Ι ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΟΥ 1918

Το 1918 ενέσκυψε στην Κρήτη επιδημία θανατηφόρας γρίπης με πολλά θύματα.Από το αρχείο, του τέως Δήμου Αρχανών παρουσιάζουμε σήμερα,ενδεικτικά, μερικούς

Περισσότερα

Ο Εμμανουήλ Πανσέληνος

Πανσέληνος Μανουήλ. Βυζαντινός ζωγράφος, πού έγινε διάσημος άπό τις θαυμάσιες τοιχογραφίες του, πού σώζον­ται ώς σήμερα. Δέν είναι γνωστός ό

Περισσότερα

Ποιος είναι ο Ξενοφώντας;

Ξενοφώντας. Αρχαίος Ιστορικός καί φιλοσοφικός συγγραφέας, καθώς καί καλός στρατηγός. ’’Ήταν γιός τοϋ Γρύλου καί τής Διοδώρας. Γεννήθηκε στήν Αθή­να

Περισσότερα

Μέγας Κωνσταντίνος μια νέα εποχή στην παγκόσμια ιστορία

Η ΓΕΝΕΣΗ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ή μετάλλαξη Ή Ρώμη, νοούμενη ώς Αύτοκρατορία, σέ όλη τη διάρκεια τού δεύτερου ήμίσεος τοϋ

Περισσότερα

Ο ιερός ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Σπήλια

Στην περιοχή Σπήλια του Ηρακλείου, 3 χιλιόμετρα νότια της Κνωσού προς την κωμόπολη Αρχάνες, συναντάμε τον ναό της Παναγία που

Περισσότερα

Μετανάστευση

Εγκατάλειψη τής πά­τριας γής γιά Εγκατάσταση σέ άλλη ξένη χώρα. Οι άνθρωποι άνσγκάζονται συχνά νά μεταναστεύουν. Οι λόγοι προπάντων εϊναι

Περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΥ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΚΑΟΥΤΑΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΥ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΚΑΟΥΤΑΜΑ Σ ΑΦΗΣΩΜΕΝ ήδη την διανοητικήν καί ηθικήν έξέλιξιν εις τον μεσογειακόν

Περισσότερα

Ένα διήγημα γεμάτο με μνήμες από εικόνες μυρωδιές και γεύσεις.

Άη-Γιιάννης: μνήμες παιδικές ανίκητες!!….. Η πάνινη κοιιτσούνα -Κλείσε τα μάτια γιαγιάκα!! Στεκόσουν μπροστά μου και τα χεράκια σου σταυρωμένα πίσω

Περισσότερα

Η ιστορία του Μ Αλεξάνδρου και της οικογένειας του.

Η ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ό πραγματικός ήρωας τής ιστορίας τού ’Αλεξάνδρου εί­ναι όλιγώτερον ό Αλέξανδρος και

Περισσότερα

Οι Αγανακτισμένοι στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου. (Φώτο)

Το κίνημα των Αγανακτισμένων διοργάνωσε την πρώτη του διαδήλωση στο Ηράκλειο στις 25-5-2011, στην πλατεία Ελευθερίας. Ήταν ένα κίνημα που

Περισσότερα

Ποιος ήταν ο Ηρόδοτος;

Ηρόδοτος. Αρχαίος “Ελληνας ιστο­ρικός, «πατήρ τής ιστορίας» όπως όνομάσθηκε, γιατί πρώτος αύτός έγραψε «ιστο­ρία». Γεννήθηκε στήν ’Αλικαρνασσό τό 484 π.

Περισσότερα

Το μετάξι και οι μεταξοσκώληκες

μετάξι. – μεταξοσκώληκας – σηροτρο­φία. Τό μετάξι είναι μιά κλωστική καί ύφαντική υλη, πού άποτελεΐται άπό λεπτό­τατες Ινες καί παράγεται

Περισσότερα

Κοινοποιήστε τη δημοσίευση!