Σύντομη βιογραφία του Ιωάννη Κονδυλάκη

Κ Ο Ν Δ Y A A Κ Η Σ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γεννήθηκε στό χωριό Βιάννος τής Κρήτης τό Ι8ό1 καί πέθανε στό Ηράκλειο τό 1920. Πήρε μέρος στήν Κρητική έπανάσταση κι άπό μικρός άσχολήθήκε μέ τή λογοτεχνία.

Πέντε χρόνια ύπηρέτησε στήν Κρήτη δάσκαλος καί τά ύπόλοιπα χρόνια τής ζωής του τά άφιέρωσε στή δημοσιογραφία.

Συνεργάστηκε μέ πολλές έφημερίδες και πολύ δίκαια θεωρείται ό πατέρας τού χρονογρα­φήματος, πού δημοσίευε μέ το ψευδώνυμο «Διαβά­της»».

Η συμβολή τοϋ Κονδυλάκη στον πεζό μας λόγο είναι μεγάλη. Μαζί μέ τον Παπαδιαμάντη καί τόν Καρκαβίτσσ, έφεραν τήν ήθογραφία στήν πεζογραφία μας.

Έγραψε στήν καθαρεύουσα και μόνο τό τελευ­ταίο του έργο «Πρώτη άγάπη» στή δημοτική. Παρά ταΰτα τό έργο του διαβάζεται, γιατί τό διακρίνει ή πει­στικότητα, oι άνθρώπινοι καλοπαρουσιασμένοι τύποι του, ό ευχάριστος διάλογος, ή ήθογραφική παρουσία καί ό πατριωτισμός.

Σπουδαιότερα έργα του είναι: «Διηγήματα», «”Ο­ταν ήμουν δάσκαλος»», «Γραμβούσα», «Ό Πατούχας»,
«Πρώτη άγάπη».

 Βιβλία του μεταφράστηκαν στα Γαλλικά κί αύτός μετάφρασε τά «”Απαντα» τού Λουκιανού.

Το κείμενο και η φωτογραφία αντλήθηκαν από το βιβλίο: Βιογραφίες Ποιητών και Συγγραφέων Σχολικές Εγκυκλοπαιδικές Εκδόσεις Πιπέρη-Σωτήρα.

Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης

IBANK Eurobank δωρεών στο ipy.gr GR7802606840000530104411908

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *