Ο θρυλικός παπά-Τζιρίτης (1852-1937) και οι Αρχάνες.

Εμφανίσεις: 977 Ο ΠΑΠΑ-ΕΥΑΡΕΣΤΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ΄Η ΠΑΠΑ-ΤΖΙΡΙΤΗΣ (1852-1937) ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΝΕΣ Ο ΠΑΠΑΤΖΙΡΙΤΗΣ καταγότανε από τον ΄Αγιο Γεώργιο Λασιθίου και

Περισσότερα

Η ιστορία του Παλαιών Πατρών Γερμανού.

Εμφανίσεις: 985 Ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερ­μανός, γεννήθηκε στη Δημητσάνα στις 25 Μαρτίου του 1771. Ο πατέρας του ήταν χρυσοχόος

Περισσότερα

Δύο λόγια για τον Όθωνα, τον πρώτο βασιλιά της ΕΛλάδας

Εμφανίσεις: 652   Όθωνας. Πρώτος βασιλιάς της Ελ­λάδας μετά την απελευθέρωσή της. Ήταν δευτερότοκος γιός του φιλέλληνα βα­σιλιά της Βαυαρίας

Περισσότερα

Ιωάννης Καποδίστριας, η αρχή και το τέλος.

Εμφανίσεις: 613 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ή έκλογή του κυβερνήτου ύπό των Ελλήνων ‘Όταν, τον ’Απρίλιον του 1827, ή

Περισσότερα

Η συγκινητική ιστορία του μεγάλου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά!

Εμφανίσεις: 3,295 Ένας ξεχωριστός γλύπτης αυτής της έποχής, μά καί τής έπόμενης, είναι ό Γιαννούλης Χαλεπάς. Μά ή ζωή καί

Περισσότερα

Η Επανάσταση του Δασκαλογιάννη 1770 (πλήρη περιγραφή)

Εμφανίσεις: 2,774 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 1771  Διακόσια χρόνια συμπληρώνονται από τότε πού εμαρτύρησε εδώ, στο τουρκοκρατούμενο Μεγάλο Κάστρο, ο πρώτος Κρητικός

Περισσότερα