Γυναίκα

Μάθε πότε έχεις ωορρηξία, δηλαδή πότε έχεις μεγάλες πιθανότητες να συλλάβεις, γνωρίζοντας αυτή τη λεπτομέρεια, θα αυξήσεις τις πιθανότητες επιτυχίας.   
 
Μάθε πότε θα γεννήσεις με την μέθοδο που χρησιμοποιούν οι γυναικολόγοι