Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΊΑ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΉΣ

Το είδαν: 2.290  Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος κρίνοντας τα εγκόσμια αγαθά και τη ματαιότητα τους είχεν εκφωνήσει τον περίφημο εκείνο

Περισσότερα