22 Μαΐου 2024

www.ipy.gr

Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης

Οδηγ/χρήσ/φαρμάκων

Αντιβίωση Augmentin οδηγίες χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Augmentin 875 mg/125 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Αμοξικιλλίνη/Κλαβουλανικό οξύ.

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

(Το δημοσίευμα που ακολουθεί, έχει πρόθεση να συμβάλει στην αναγνωσιμότητα των οδηγιών χρήσης του Augmentin, εύκολα και από ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι με οπτική αναπηρία, που αδυνατούν να διαβάσουν τις οδηγίες χρήσης που περιέχονται στο κουτί του φαρμάκου. Πρόκειται για πρωτοβουλία του ipy.gr.)

 • Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
 • Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
 • Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας (ή το παιδί σας). Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της ασθένειας τους είναι ίδια με τα δικά σας.
 • Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών

 • Τι είναι το Augmentin και ποια είναι η χρήση του
 • Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Augmentin
 • Πώς να πάρετε το Augmentin
 • Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
 • Πώς να φυλάσσεται το Augmentin
 • Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

ΤΙ ΕΙΝΑΙ TO AUGMENTIN ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

To Augmentin είναι ένα αντιβιοτικό και δρα σκοτώνοντας τα βακτηρίδια που προκαλούν τις λοιμώξεις. Περιέχει δύο διαφορετικά φάρμακα που ονομάζονται αμοξικιλλίνη και κλαβουλανικό οξύ. Η αμοξικιλλίνη ανήκει σε μία ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται “πενικιλλίνες” η δράση των οποίων μερικές φορές μπορεί να εμποδισθεί (αδρανοποιείται). Το άλλο δραστικό συστατικό (κλαβουλανικό οξύ) δεν επιτρέπει να συμβεί αυτό.

To Augmentin χρησιμοποιείται σε ενήλικες και παιδιά για την θεραπεία των παρακάτω λοιμώξεων:

 • λοιμώξεις του μέσου ωτός και παραρρινοκολπίτιδα
 • λοιμώξεις του αναπνευστικού
 • λοιμώξεις του ουροποιητικού
 • λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων περιλαμβανομένων των οδοντιατρικών λοιμώξεων
 • λοιμώξεις των οστών και των αρθρώσεων

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΠΑΡΕΤΕ TO AUGMENTIN

Μην πάρετε το Augmentin:

 • σε περίπτωση αλλεργίας στην αμοξικιλλίνη, το κλαβουλανικό οξύ, την πενικιλλίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6)
 • σε περίπτωση που είχατε ποτέ σοβαρή αλλεργική αντίδραση σε οποιοδήποτε άλλο αντιβιοτικό. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει δερματική αντίδραση ή πρήξιμο του προσώπου ή του λαιμού
 • σε περίπτωση που είχατε ποτέ ηπατικά προβλήματα ή ίκτερο (κιτρίνισμα του δέρματος) όταν παίρνατε κάποιο αντιβιοτικό.

 Μην πάρετε το Augmentin εάν κάποιο από τα παραπάνω σας αφορά. Εάν δεν είστε σίγουροι, μιλήστε με το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Augmentin.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Μιλήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Augmentin, εάν

 • έχετε πυρετό με διογκωμένους λεμφαδένες
 • κάνετε θεραπεία για νεφρικά ή ηπατικά προβλήματα
 • δεν ουρείτε τακτικά.

Εάν δεν είστε σίγουροι, εάν κάποιο από τα παραπάνω σας αφορά, μιλήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Augmentin.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο γιατρός σας μπορεί να διερευνήσει το είδος του βακτηριδίου που προκαλεί την λοίμωξη. Ανάλογα με τα αποτελέσματα, μπορεί να σας χορηγηθεί διαφορετική περιεκτικότητα Augmentin ή διαφορετικό φάρμακο.

Καταστάσεις που μπορεί να χρειαστεί να προσέξετε To Augmentin μπορεί να επιδεινώσει ορισμένες καταστάσεις, ή να προκαλέσει σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Αυτές περιλαμβάνουν αλλεργικές αντιδράσεις, επιληπτικές κρίσεις (σπασμοί) και φλεγμονή του παχέος εντέρου.

Πρέπει να κοιτάξετε για συγκεκριμένα συμπτώματα κατά τη διάρκεια λήψης του Augmentin, για να μειώσετε τον κίνδυνο οποιωνδήποτε προβλημάτων. Βλέπε ‘Καταστάσεις που χρειάζεται να προσέξετε’ στην Παράγραφο 4.

Εξετάσεις αίματος και ούρων

Εάν κάνετε εξετάσεις αίματος (όπως εξετάσεις για την κατάσταση των ερυθρών αιμοσφαιρίων ή εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας) ή εξετάσεις ούρων (για την γλυκόζη), ενημερώστε το γιατρό ή την νοσηλευτή ότι παίρνετε το Augmentin. Αυτό γιατί το Augmentin μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα αυτού του τύπου των εξετάσεων.

Άλλα φάρμακα και Augmentin

Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

Εάν λαμβάνετε αλλοπουρινόλη (χρησιμοποιείται για την ουρική αρθρίτιδα) με Augmentin, μπορεί να αυξηθεί η πιθανότητα να εμφανίσετε αλλεργική δερματική αντίδραση.

Εάν λαμβάνετε προβενεσίδη (χρησιμοποιείται για την ουρική αρθρίτιδα) ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει τη ρύθμιση της δόσης του Augmentin.

Εάν λαμβάνονται αντιπηκτικά φάρμακα (όπως η βαρφαρίνη) μαζί με Augmentin τότε μπορεί να χρειαστούν επιπλέον εξετάσεις αίματος.

To Augmentin μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο δράσης της μεθοτρεξάτης (φάρμακο που χρησιμοποιείται για την θεραπεία του καρκίνου ή των ρευματικών παθήσεων).

To Augmentin μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο δράσης του mycophenolate mofetil (φάρμακο που χρησιμοποιείται για την πρόληψη της απόρριψης μεταμοσχευμένων οργάνων).

Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος, ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού, του φαρμακοποιού ή του νοσοκόμου σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

To Augmentin μπορεί να έχει ανεπιθύμητες ενέργειες και τα συμπτώματα μπορεί να μειώσουν την ικανότητας σας για οδήγηση.

Μην οδηγείτε ή χρησιμοποιείτε εργαλεία ή μηχανές, εκτός εάν αισθάνεστε καλά.

To Augmentin περιέχει νάτριο

 • Αυτό το φάρμακο περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δισκίο, δηλαδή ουσιαστικά θεωρείται «ελεύθερο νατρίου».

 ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ TO AUGMENTIN

Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Ενήλικοι και παιδιά βάρους 40 kg και άνω

 • Συνήθης δόση -1 δισκίο δύο φορές την ημέρα
 • Υψηλότερη δόση -1 δισκίο τρεις φορές την ημέρα

Παιδιά βάρους μικρότερου των 40 kg

Παιδιά ηλικίας 6 ετών ή μικρότερα θα πρέπει κατά προτίμηση να λαμβάνουν Augmentin πόσιμο εναιώρημα.

Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας όταν χορηγείται Augmentin δισκία σε παιδιά βάρους μικρότερου των 40 kg. Τα δισκία δεν είναι κατάλληλα για παιδιά που ζυγίζουν λιγότερο από 25 kg.

Ασθενείς με ηπατικά και νεφρικά προβλήματα

 • Εάν έχετε νεφρικά προβλήματα, η δόση μπορεί να αλλάξει. 0 γιατρός σας μπορεί να επιλέξει μία διαφορετική περιεκτικότητα ή διαφορετικό φάρμακο.
 • Εάν έχετε ηπατικά προβλήματα μπορεί να χρειασθούν συχνότερες εξετάσεις αίματος για τον έλεγχο της ηπατικής λειτουργίας.

Πως να πάρετε το Augmentin

 • Να λαμβάνεται μαζί με ένα γεύμα.
 • Καταπιείτε τα δισκία ολόκληρα με ένα ποτήρι νερό.

Τα δισκία μπορούν να σπάσουν κατά μήκος της εγκοπής για να είναι ευκολότερη η κατάποση. Θα πρέπει να πάρετε και τα δύο τεμάχια του δισκίου κατά την ίδια στιγμή.

 • Διαχωρίστε τις δόσεις ισοδύναμα εντός της ημέρας με τουλάχιστον 4ωρα διαστήματα. Μην πάρετε 2 δόσεις σε
 • ώρα.
 • Μην παίρνετε το Augmentin για περισσότερο από
 • εβδομάδες. Εάν εξακολουθείτε να αισθάνεστε άρρωστοι πρέπει να ξαναεπισκεφτείτε το γιατρό σας

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Augmentin από την κανονική

Εάν πάρετε μεγαλύτερη ποσότητα Augmentin, τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν στομαχική διαταραχή (αίσθημα αδιαθεσίας ή διάρροια) ή σπασμούς. Μιλήστε με το γιατρό σας το συντομότερο δυνατόν. Δείξτε στο γιατρό τΰ κουτί ή την φιάλη του φαρμάκου. ■

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Augmentin

Εάν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση, πάρτε την αμέσως μόλις το θυμηθείτε. Δεν πρέπει να πάρετε την επόμενη δόση πολύ κοντά, αλλά να περιμένετε περίπου 4 ώρες πριν πάρετε την επόμενη δόση. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Augmentin

Συνεχίστε να παίρνετε το Augmentin μέχρι να τελειώσει η θεραπευτική αγωγή, ακόμα και αν αισθάνεστε καλύτερα. Χρειάζεστε όλες τις δόσεις ώστε να αντιμετωπίσετε την λοίμωξη. Εάν επιζήσουν κάποια βακτηρίδια μπορεί να επαναφέρουν τη λοίμωξη.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

 • ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ                                                                                       -· ■■■·■

   Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανισθούν με αυτό το φάρμακο.

Καταστάσεις που χρειάζεται να προσέξετε Αλλεργικές αντιδράσεις:

 • δερματικό εξάνθημα
 • φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων (αγγειίτιδα) που μπορεί να είναι ορατά ως κόκκινες ή μωβ εξογκωμένες κηλίδες στο δέρμα, αλλά μπορεί να προσβληθούν και άλλα μέρη του σώματος
 • πυρετός, πόνος στις αρθρώσεις, πρήξιμο στους αδένες του λαιμού, της μασχάλης ή της βουβωνικής χώρας
 • οίδημα, ορισμένες φορές στο πρόσωπο ή στο στόμα (αγγειοοίδημα), που προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή
 • κατάρρευση.

Επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας εάν εμφανίσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα.

Σταματήστε τη λήψη του Augmentin.

Φλεγμονή του παχέος εντέρου

Φλεγμονή του παχέος εντέρου, που προκαλεί υδαρή διάρροια συνήθως με αίμα και βλέννη, πόνο στο στομάχι και/ή πυρετό.

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας το συντομότερο δυνατόν εάν εμφανίσετε αυτά τα συμπτώματα.

Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες

Αυτές μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα

 • διάρροια (στους ενήλικες).

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες

Αυτές μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα

 • άφθα (καντιντιασική – μυκητιασική λοίμωξη του κόλπου, του στόματος ή των δερματικών πτυχών)
 • αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία), ιδιαίτερα όταν λαμβάνονται υψηλές δόσεις

-»εάν σας επηρεάσει πάρτε το Augmentin μαζί με ένα γεύμα

 • έμετος
 • διάρροια (στα παιδιά).

Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες

Αυτές μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα

 • δερματικό εξάνθημα, φαγούρα
 • εξογκωμένο κνησμώδες εξάνθημα (κνίδωση)
 • δυσπεψία
 • ζάλη
 • πονοκέφαλος.

Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να φανούν στις εξετάσεις αίματος:

 • αύξηση ορισμένων ουσιών (ένζυμα) που παράγονται από το ήπαρ.

Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες

Αυτές μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα

 • δερματικό εξάνθημα, που μπορεί να έχει φουσκάλες και να μοιάζει με μικρούς στόχους (σκουρόχρωμες κεντρικές κηλίδες που περιβάλλονται από μία ανοιχτόχρωμη περιοχή με μαύρο δακτύλιο γύρω από τις άκρες – πολύμορφο ερύθημα)

-> εάν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα επικοινωνήστε με ένα γιατρό επειγόντως

Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να φανούν στις εξετάσεις αίματος:

 • χαμηλός αριθμός κυττάρων που εμπλέκονται στην πήξη του αίματος
 • χαμηλός αριθμός λευκοκυττάρων

Μη γνωστή συχνότητα

Η συχνότητα δεν μπορεί να υπολογιστεί από τα διαθέσιμα δεδομένα.

 • Αλλεργικές αντιδράσεις (βλέπε παραπάνω)
 • Φλεγμονή του παχέος εντέρου (βλέπε παραπάνω)
 • Φλεγμονή της προστατευτικής μεμβράνης γύρω από τον εγκέφαλο (άσηπτη μηνιγγίτιδά)
 • Σοβαρές δερματικές αντιδράσεις:

– εκτεταμένο εξάνθημα με φουσκάλες και αποφωλιδοτικό δέρμα, ιδιαίτερα γύρω από το στόμα, τη μύτη, τα μάτια και τα γεννητικά όργανα (σύνδρομο Stevens-Johnsori) και μία σοβαρότερη μορφή που προκαλεί εκτεταμένη αποφλοίωση του δέρματος (περισσότερο από 30% της επιφάνειας του σώματος – τοξική επιδερμική νεκρόλυσή)

 

εκτεταμένο κόκκινο δερματικό εξάνθημα με μικρές φουσκάλες που περιέχουν πύον (αποφολιδωτική δερματίτιδα)

 • κόκκινο με απολέπιση εξάνθημα, με σβώλους κάτω από το δέρμα και φουσκάλες (βλατιδώδες εξάνθημα).
 • γριπώδη συμπτώματα με εξάνθημα, πυρετό, πρησμένους αδένες και μη φυσιολογικά αποτελέσματα στις εξετάσεις αίματος (περιλαμβάνεται αυξημένος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων (ηωσινοφιλίά) και αυξημένα επίπεδα ηπατικών ένζυμων (Φαρμακευτική αντίδραση με ηωσινοφιλία και συστηματικά συμπτώματα (DRESS)).

 Επικοινωνήστε με ένα γιατρό αμέσως εάν εμφανίσετε κάποια από αυτά τα συμπτώματα.

 • φλεγμονή του ήπατος (ηπατίτιδα)
 • ίκτερος, που προκαλείται από αύξηση της χολερυθρίνης στο αίμα (μιας ουσίας που παράγεται στο ήπαρ) που μπορεί να κάνει το δέρμα και το λευκό των ματιών να φαίνονται κίτρινα
 • φλεγμονή των νεφρικών σωληνάριων
 • το αίμα αργεί να πήξει
 • υπερκινητικότητα
 • σπασμοί (σε άτομα που παίρνουν υψηλές δόσεις

Augmentin ή έχουν νεφρικά προβλήματα)

 • μελανή γλώσσα που μοιάζει τριχωτή

Ανεπιθύμητες ενέργειες που φαίνονται στις εξετάσεις αίματος ή ούρων:

 • σοβαρή μείωση του αριθμού των λευκοκυττάρων
 • χαμηλός αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων (αιμολυτική αναιμία)
 • κρύσταλλοι στα ούρα.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ TO AUGMENTIN

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης (ΛΗΞΗ) που αναφέρεται στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.

Μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. Δισκία που διατίθενται σε αφυγραντικούς σάκκους πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός 30 ημερών από το άνοιγμα. Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την υγρασία.

Να μην τα χρησιμοποιείτε εάν τα δισκία είναι χτυπημένα ή κατεστραμμένα.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το Augmentin

 • Οι δραστικές ουσίες είναι η αμοξικιλλίνη και το κλαβουλανικό οξύ. Κάθε δισκίο περιέχει τριϋδρικό άλας αμοξικιλλίνης που αντιστοιχεί σε 875 mg αμοξικιλλίνης και κλαβουλανικό κάλιο που αντιστοιχεί σε 125 mg κλαβουλανικοΰ οξέος.
 • Τα άλλα συστατικά είναι:

Πυρήνας δισκίου: magnesium stearate, sodium starch glycolate, Type A, colloidal anhydrous silica, microcrystalline cellulose..

Επικάλυψη: titamum dioxide (E171), hypromellose, macrogol (4000,6000) και silicone oil (dimethicone).

Εμφάνιση του Augmentin και περιεχόμενο της συσκευασίας

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 875/125mg είναι λευκά, έως υπόλευκα σχήματος κάψουλας δισκία, που φέρουν στις δύο πλευρές χαραγμένα τα γράμματα AC και μια εγκοπή στη μία πλευρά. Συσκευάζονται σε:

 • Συσκευασία blister σε κουτί. Κάθε κουτί περιέχει 2,4,10, 12,14,16,20,24,30,100 ή 500 δισκία
 • Συσκευασία blister σε αφυγραντικό σάκκο σε κουτί. Ο σάκκος περιέχει ένα αφυγραντικό φακελλίσκο. Το αφυγραντικό πρέπει να φυλάσσεται εντός του σάκκου και δεν πρέπει να τρώγεται. Κάθε κουτί περιέχει 14 δισκία.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας

GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε., Λεωφ Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Τηλ 210 6882100

Παραγωγός

Glaxo Wellcome Production, Mayenne, Γαλλία

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:

Αυστρία-Augmentin

Βέλγιο – Augmentin

Βουλγαρία – Augmentin

Κύπρος-Augmentin

Δημοκρατία της Τσεχίας – Augmentin

Εσθονία – Augmentin

Φινλανδία-Augmentin

Γερμανία-Augmentan

Ελλάδα – Augmentin

Ουγγαρία-Augmentin Duo

Ισλανδία – Augmentin

Ιρλανδία – Augmentin

Ιταλία-Augmentin

Λεττονία – Augmentin

Λιθουανία-Augmentin

Λουξεμβούργο – Augmentin

Μάλτα-Augmentin

Ολλανδία – Augmentin

Πολωνία – Augmentin

Πορτογαλία – Augmentin Duo

Ρουμανία-Augmentin

Δημοκρατία της Σλοβακίας – Augmentin

Ισπανία – Augmentine, Clavumox

Ηνωμένο Βασίλειο – Augmentin

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 30/12/2020

Τρόπος διάθεσης: με ιατρική συνταγή

 

Συμβουλή/ιατρική εκπαίδευση

Τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων που προκαλούνται από βακτηρίδια. Δεν είναι αποτελεσματικά έναντι των λοιμώξεων που προκαλούνται από ιούς.

Ορισμένες φορές μία λοίμωξη που προκαλείται από βακτηρίδια δεν ανταποκρίνεται σε ένα σχήμα αντιβιοτικού. Ένας από τους συνηθέστερους λόγους γι’ αυτό είναι επειδή τα βακτηρίδια που προκαλούν τη λοίμωξη είναι ανθεκτικά στο λαμβανόμενο αντιβιοτικό. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να επιζήσουν και ακόμα να πολλαπλασιαστούν παρά το αντιβιοτικό.

Όταν ο γιατρός σας χορηγήσει ένα σχήμα αντιβιοτικού, αυτό προτίθεται να θεραπεύσει μόνο την τρέχουσα πάθηση σας. Η εφαρμογή των παρακάτω συμβουλών θα βοηθήσει στην πρόληψη εμφάνισης ανθεκτικών βακτηριδίων που μπορούν να εμποδίσουν τη δράση του αντιβιοτικού.

 1. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνετε το αντιβιοτικό στη σωστή δόση, τη σωστή ώρα και για τον σωστό αριθμό ημερών. Διαβάστε τις οδηγίες στην επισήμανση και εάν δεν καταλαβαίνετε κάτι, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό να σας το εξηγήσει.
 2. Δεν πρέπει να πάρετε ένα αντιβιοτικό εκτός εάν έχει συνταγογραφηθεί ειδικά για σας και θα πρέπει να

το χρησιμοποιήσετε μόνο για την αντιμετώπιση της λοίμωξης για την οποία σας χορηγήθηκε.

 1. Δεν πρέπει να πάρετε αντιβιοτικά που χορηγήθηκαν σε άλλα άτομα ακόμα κι αν είχαν λοίμωξη που ήταν παρόμοια με τη δική σας.
 2. Δεν πρέπει να δίνετε αντιβιοτικά που χορηγήθηκαν σε σας σε άλλα άτομα.
 3. Εάν έχετε κάποιο αντιβιοτικό που έμεινε μετά τη λήψη του σχήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας, θα πρέπει να επιστρέφετε το υπόλοιπο στο φαρμακείο για να απορριφθεί καταλλήλως.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.

 2021 Όμιλος εταιρειών GSK ή Δικαιοπάροχος του Ομίλου GSK.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *