21 Ιουλίου 2024

www.ipy.gr

Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης

Διάφορα Γεν/

Τι λέει ο νόμος για το πλάτος των πεζοδρομίων…

Σε 20 λεπτά θα ξέρετε και θα κρίνετε πόσο ο δήμος της περιοχής σας, φροντίζει για την ασφαλή και ανεμπόδιστη κίνηση σας στα πεζοδρόμια…  

 Ο Νόμος 2621/31-12-2009 άλλαξε και αντικαταστάθηκε από τον 6213/Β/7-12-2022. Διαβάστε εδώ όλα τα σχετικά άρθρα. Όλα τα έργα που θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν μετά από την ημερομηνία αυτή, πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτόν. Τα προηγούμενα έργα  έπρεπε να έχουν σχεδιαστή και υλοποιηθεί πιστά με τον Νόμο 2621/2009 έως 7-12-2022.

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561/2022 – ΦΕΚ 6213/Β/7-12-2022: Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 52907/2009 υπουργικής απόφασης «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β’ 2621). – Μέρος 1ο και Μέρος 2ο.

Νόμος 2621 31 Δεκεμβρίου 2009.

Αριθ. 52907 Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.

Άρθρο 1 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜOΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι κοινόχρηστοι χώροι εντός των πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών όπως πλατείες, άλση, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, εν γένει στάσεις και αποβάθρες μέσων μαζικής μεταφοράς διαμορφώνονται ή ανακατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε αυτούς η δυνατότητα πρόσβασης και ατόμων με αναπηρία. Η πλήρης προσβασιμότητα εξασφαλίζεται με τη δημιουργία επιπέδων κίνησης οριζοντίων ή χαμηλής κλίσης και επαρκούς πλάτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα. Σε πεζοδρόμια και σε πεζοδρόμους του μη βασικού δικτύου πεζοδρόμων, εφόσον η μορφολογία του εδάφους δεν επιτρέπει τη δυνατότητα δημιουργίας πλήρως προσβάσιμων χώρων κίνησης για άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο, εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα για τις λοιπές κατηγορίες χρηστών. Επιτρέπεται να κατασκευάζονται, σε συνδυασμό πάντοτε με κλίμακες, κοινόχρηστοι ανελκυστήρες και αναβατόρια ή άλλου τύπου μηχανισμοί, με ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις πλάτους 1,10μ. και μήκους 1,40μ. και ελεύθερο άνοιγμα εισόδου στη μικρότερη διάσταση 0,85μ. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η κατασκευή μιας μεμονωμένης βαθμίδας σε οποιοδήποτε σημείο των κοινοχρήστων χώρων. Σε όλες τις κλίμακες που κατασκευάζονται σε υπαίθριους χώρους επιβάλλεται η τοποθέτηση συνεχών πλαϊνών χειρολισθήρων και στις δύο πλευρές αυτών, σε δύο ύψη (0,70μ. και 0,90μ.) μετρούμενα από το πάτημα των βαθμίδων κατακόρυφα από την ακμή της βαθμίδας. Σε περιπτώσεις κλιμάκων πλάτους άνω των 3,60μ. εκτός από τους πλαϊνούς χειρολισθήρες τοποθετούνται και ενδιάμεσοι διπλοί χειρολισθήρες.

 Άρθρο 2 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ

Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70μ. 32024 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αποφεύγονται ως μη εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ίσο με 2.20μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.)

Στους πεζοδρόμους και μέχρι κλίσεως 20%, προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50μ για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.λπ. που παραμένει ακάλυπτη καθ’ ύψος σε όλο το μήκος και το πλάτος της.

Παρακάτω θα δώσουμε μερικά παραδείγματα με φωτογραφίες παντελούς αγνόησης του νόμου 2621/2009, από τους Δήμους. κάνοντας έτσι αδύνατη την κινητικότητα ευάλωτων ομάδων και άκρως προβληματική όλων των άλλων πολιτών.   

Προσοχή 1, δεν σημαίνει ότι επειδή μπορούμε να περάσουμε από ένα πεζοδρόμιο, κάνοντας ζικ ζακ, σκύβοντας, ακόμα και με το πλάι, ότι τα πεζοδρόμια είναι εντάξει. 

Προσοχή 2, τα πεζοδρόμια δεν είναι παρτέρια για την φύτευση δέντρων, ούτε για να κάνουν ποιο ευχάριστη την διαδρομή των οδηγών βλέποντας δέντρα δεξιά και αριστερά, τα πεζοδρόμια φτιάχνονται για να εξυπηρετήσουν την κίνηση των πεζών. Κανείς οδηγός δεν θα ήθελε να συναντά συνέχεια δέντρα μπροστά του, κλαδιά, στάσεις λεωφορείων, κολόνες κάθε είδους και άλλα. Γιατί να συμβαίνει κάτι τέτοιο στα πεζοδρόμια; Ο νόμος έχει δώσει τις λύσεις και τις οδηγίες αλλά δεν τον εφαρμόζουν γιατί; 

Διαβάστε και δείτε φωτογραφίες σχετικά με την προσβασιμότητα στην πόλη των Γρεβενών. 

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρο τον νόμο 2621/2009

 
Βόρεια προάστια 

Σε Δήμο των βορείων προαστίων του Νομού Αττικής κοντά σε πολύ μεγάλο νοσοκομείο, δεν κατάφερα τις περισσότερες φορές να κινηθώ στα (πεζοδρόμια)-παρτέρια, έτσι το βάδισμα στον αυτοκινητόδρομο ήταν υποχρεωτικό, αφήνοντας τα δέντρα να καταλαμβάνουν ζωτικό χώρο των πολιτών. Βέβαια τα δέντρα προσφέρουν οξυγόνο, για να αντισταθμίζει κάπως τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων, που χρησιμοποιούν αναγκαστικά οι άνθρωποι αφού είναι αδύνατον να περπατήσουν με ασφάλεια. Επίσης είναι καλό να κάνουν σκιά στα σταθμευμένα αυτοκίνητα, αλλά και να βλέπουν δέντρα δεξιά και αριστερά οι οδηγοί. 

 
Δενδροδρόμια σε θεωρητικά καλή περιοχή του Νομού Αττικής

Σε περιοχή κοντά στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν ανακαλύψει ακόμη, αυτό που σε προηγμένα κράτη, πόλεις και χωριά του κόσμου, ονομάζεται πεζοδρόμιο και χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους όταν μετακινούνται με τα πόδια τους.  Αυτό το πεζοδρόμιο διέπεται από Νόμους, για παράδειγμα στην Ελλάδα ορίζεται πως πρέπει να είναι αυτό το πεζοδρόμιο, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτό όλοι οι Άνθρωποι. Αυτός ο Νόμος στην Ελλάδα είναι ο 2621/2009. Πάμε να σας πως μερικά μόνο από αυτά που ορίζει, δείτε τις φωτογραφίες και βγάλτε συμπέρασμα.

  • Ελάχιστο εύρος-πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μ εκεί που μπορεί να γίνει, ύψος χωρίς καμία παρεμβολή κλαδιού, κορμού, πινακίδας και άλλων, 2,20 μ, Τοποθέτηση οδηγού όδευσης τυφλών και ελάχιστό κενό δεξιά και αριστερά 50 πόντους, ενώ όταν το πεζοδρόμιο είναι μικρότερο για διάφορους λόγους, αυτό πρέπει να είναι απολύτως άδειο.

Γράψτε μου με σχόλιο που υπάρχει τέτοιο πεζοδρόμιο στην Ελλάδα που να μπορεί ένας ανάπηρος άνθρωπος να το διανύσει, προσθέστε και τις ράμπες που πρέπει να υπάρχουν στις άκριες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *