25 Φεβρουαρίου 2024

www.ipy.gr

Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης

Βιογραφίες

Σύντομη βιογραφία του Νίκου Καζαντζάκη

 ΝΊΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΆΚΗΣ

Γεννήθηκε στο ‘Ηράκλειο τής Κρήτης τό 1882 καί πέθανε στό Φράιμπουργκ τής Γερμανίας τό 1957. Σπούδασε νομικά στην ’Αθήνα κι ύστερα φιλοσοφία στό Παρίσι κοντά στον μεγάλο φιλόσοφο Μπέρξον.

Άναδείχτηκε μεγάλος ποιητής καί πεζογράφος, μέ παγκόσμια άχτινοβολία καί άναγνώριση, χάρις στό δυνατό του ταλέντο καί στή ρωμαλέα του φύση.

Τό έργο του μεταφράστηκε, μέ μεγάλη έπιτυχία, σέ πολλές χώρες καί τά μηνύματά του έφτασαν σ’ όλο τόν κόσμο κι έτσι πρόβαλε τή χώρα μας σέ διεθνές έπίπεδο.

Είκοσι περίπου χρόνων, τό 1906, πρωτοτύπωσε σέ βιβλίο τά ποιήματά του «’Όφις καί κρίνο». Τέσσε­ρα χρόνια άργότερα έγραψε τήν τραγωδία «Ό πρωτο­μάστορας», πού τή μελοποίησε ό Μανόλης Καλομοί­ρης·

’’Εγραψε άκόμα τά δράματα: «Μέλισσα», «Ίουλιανός», «Καποδίστρίας», «Τριλογία τοϋ Προμηθέα», «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος» κ.ά. Ταξιδιωτικά: «ΤΙ είδα στή Ρωσία», «Ισπανία», «’Ιαπωνία», «Κίνα»,.«’Αγ­γλία» κ.ά. καί το έπος «Όδύσσεια», πού έχει 33.333 στίχους.

Τό 1938, μέ τή συνεργασία τοϋ καθηγητή ’Ιωάν­νη Κακριδή, μετάφρασε άριστουργηματικά όλόκληρη τήν «Ίλιάδα» τοϋ ‘Όμηρου.

Τά τελευταία χρόνια, παραμένοντας στήν ’Αντί­παλη τής Γαλλίας, πού τή διάλεξε γιά τόπο τής θε­ληματικής του έξορίας, μας έδωκε ρωμαλέα μυθιστορή­ματα, όπως: «Ό Χριστός ξανασταυρώνεται», «Ό φτω­χούλης τοϋ Θεοϋ», «Ό τελευταίος πειρασμός», «Ό Καπετάν Μιχάλης», «’Αναφορά στόν Γκρέκο» κ.α.

Ό Καζαντζάκης, όσο ζοΰσε, τίμησε μέ τό έργο του τήν Ελλάδα. Δέν μπορούμε νά ποϋμε ότι καί ή Ελλάδα τίμησε τόν Καζαντζάκη. Τό 1956 ζήτησε νά γίνει άκαδημαΐκός. Δέν τό πέτυχε. Κι όταν έβαλε ύποψηφιότητα γιά τό βραβείο Νόμπελ, δέν ύποστηρίχτηκε. ”

Τό έργο τοϋ Καζαντζάκη μέ φιλοσοφικό στοχα­σμό, γλώσσα δημοτική, ρωμαλέα καί ήρωϊκά στοιχεία, γεμάτο παλληκαριά καί μεγαλοσύνη, άγάπη καί λευτεριά, κατάχτησε τόν παγκόσμιο πνευματικό χώρο καί τίμησε έπάξια τή χώρα μας.

Το κείμενο αντλήθηκε από το βιβλίο: Βιογραφίες Ποιητών και Συγγραφέων Σχολικές Εγκυκλοπαιδικές Εκδόσεις Πιπέρη-Σωτήρα.

Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης

IBANK Eurobank δωρεών στο ipy.gr GR7802606840000530104411908

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *