Τι σημαίνει το γράμμα Μ; και από πού προήλθε;

Μ, μ. Είναι τό δωδέκατο γράμμα του έλληνικοϋ άλφαβήτου. Τό όνομά του είναι μυ, ένώ οΐ άρχαΐοι “Ελληνες τό έλεγαν μώ. Προήλθε άπό τό δέκατο τρίτο γράμμα του φοινικικοϋ άλφαβήτου, πού είχε τό όνομα μεμ ή μημ καί σήμαινε τά νερά. Γι’ αυτό καί ή άρχαία γραφή του θυμίζει τόν κυμάτισμά του νερού. ’Ανήκει στά ένρινα σύμφωνα. Τό μ’ ή Μ’ σημαίνει τόν άριθμό 40 καί τό ,μ ή ,Μ σημαίνει 40.000. Στή λατι­νική γραφή τών άριθμών τό Μ σημαίνει χίλια.

Κοινοποιήστε τη δημοσίευση

Μενέλαος Μαρκοδημητράκης

Σας παρακινούμε να κάνετε κλικ πάνω στις διαφημίσεις μας, καθώς και να κοινοποιείται τα δημοσιεύματα που θεωρείται αξιόλογα! ευχαριστούμε.

Κοινοποιήστε τη δημοσίευση!