Επικοινωνία!

Το ipy.gr (Ιστοσελίδα Ποικίλης Ύλης) ανήκει στον Μενέλαο Α.Μαρκοδημητράκη. Ξεκίνησε την λειτουργία της ως menelaos20 8  Μαρτίου του 2018. 21 Οκτωβρίου του ίδιου έτους άλλαξε όνομα σε ipy.gr, και πίρε την σημερινή της μορφή. Η διαχείριση και η επιλογή των θεμάτων γίνεται από τον ιδρυτή της Μενέλαο Α.Μαρκοδημητράκη e-mail menos@outlook.com.gr

Απαγορεύεται η κλοπή των θεμάτων του ipy.gr, 

Επιτρέπετε η κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η τοποθέτηση συνδέσμων των θεμάτων και του ipy.gr.

Στο ipy.gr δημοσιεύονται θέματα τα οποία ΔΕΝ εμπίπτουν στο νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αποσπάσματα παλιών βιβλίων η φυλλαδίων που είχαν τυπωθεί πολύ παλιότερα. Στο ipy.gr δημοσιεύονται θέματα από βιβλία με την έγγραφη η προφορική άδεια του συγγραφέα. Στο ipy.gr δημοσιεύονται θέματα και από καινούρια βιβλία αγορασμένα, για τα οποία όμως δεν υπάρχει κανένα νομικό κόλλημα.

Στο ipy.gr δημοσιεύονται θέματα προσωπικής έρευνας του ιδιοκτήτη του site, με προσωπική εργασία και οικονομική επιβάρυνση. Οι φωτογραφίες εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων ανήκουν στον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας. 

Για να στηθεί, αλλά προπάντων να εμπλουτιστεί το ipy.gr, έχω καταβάλει και καταβάλω απίστευτο προσωπικό χρόνο και εργατοώρες με πολύ κόπο και οικονομική επιβάρυνση, καθώς αγοράζω τα βιβλία από τα οποία λαμβάνω τα θέματα. Επίσης πληρώνω εγώ τα ταξίδια για να λάβω τις απαραίτητες φωτογραφίες, αλλά και τα έξοδα φιλοξενίας στον σέρβερ. 

Αν παρόλα αυτά θεωρηθεί από κάποιον σχετικό με ένα δημοσίευμα στο ipy.gr, ότι δεν τον ικανοποιεί, μπορεί να το δηλώσει και να λάβουν χώρα οι σχετικές κινήσεις. 

Για τους παραπάνω λόγους απαγορεύετε η κλοπή των θεμάτων.
Σάπιο-μύλο-Ιστοσελίδα-Ποικίλης-Ύλης
Το λογότυπο του ipy.gr

 

6 σκέψεις σχετικά με το “Επικοινωνία!

 • 24 Αυγ 2020, 1:16 ΠΜ
  Permalink

  Hello,

  My name is John, I am the founder of VidYourBiz. I wanted to reach out to wish you more success in your business and to make sure you know just how vital video is for the growth of your business, as well as to share some information about what we can do to help you satisfy your video needs.

  Video is ever-growing because it’s the best way to quickly and concisely relay information to your audience. In fact, web pages with video converts up to 80% more often so every business needs to be utilizing video in their day to day businesses.

  That’s where I believe our team at VidYourBiz can be a great help in unlocking your business’ maximum potential with video.

  Reply me back for some samples, pricing, or just to say hi!

  Best Regards,
  John Matthews
  john@explainyourbiz.com
  https://vidyourbiz.online/
  VidYourBiz

 • 5 Ιουλ 2020, 3:25 ΜΜ
  Permalink

  Hey – I was checking out your site and I’m impressed with how clean and professional it looks.

  Adding video to your website has become an absolute MUST. Even something basic that clearly defines exactly what it is you’re offering & why work with your company vs competitors…

  My team, based out of Toronto, Canada, creates quality animated explainer videos. Our award-winning videos are proven to increase customer engagement and decrease user bounce rate.

  Email me back for some explainer video samples, pricing, or just to say hi!

  –Tara Campbell
  Email: Tara.c@vidthebiz.com
  Website: VidTheBiz.com

 • 18 Ιουν 2020, 3:40 ΠΜ
  Permalink

  Hello, Hope I’m at the right place, (really sorry if not)
  Mike gave me your contact, he said you might be intrested

  I hope you’re doing well. I am Lydia a full-time SEO & Digital Marketing expert. I assume you need to improve your website (given the fact you took the efforts to read this email), I believe I am the right person for you.

  I have over 10 years of experience in this field. My clients are usually entrepreneurs, bloggers, and business owners who want to grow their brand through organically-sourced traffic. With me on your team, you will get the best out of your website.

  My expertise includes but not limited to:

  Complete Website Audit
  Complete/Technical SEO Audit
  Post/Page Optimization To Get The Desired Rank
  Programing/Developing
  Building/Revamping WordPress Websites
  Generating Good Backlinks
  Generating Organic Traffic
  All of my work is purely White Hat. I don’t entertain fishy or Black Hat methods. Please feel free to review some of my website:

  radardetector.org/ (Old Contract)
  sleeklens.com/ (Old Contract)
  iovergolf.com/ (New Contract)
  Please let me know if you’re interested in my proposal. You may feel free to directly reply to this email to discuss further.

  Sincerely yours,
  Lydia K.
  Lydiakellnerfreelancer@gmail.com
  SEO & DM Expert

  • 18 Ιουν 2020, 3:17 ΜΜ
   Permalink

   κυρία Λυδία Κ, σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή όμως, δεν προτίθεμαι να κάνω αλλαγές στον σχεδιασμό του site μου ipy.gr. Σας εύχομαι καλή τύχη!

 • 6 Ιουν 2020, 8:51 ΜΜ
  Permalink

  I have written content specific to your industry in order to produce a professional explainer video.

  Our process is so easy I can explain in under 10 minutes and, when implemented, it can get your business its next 100 clients/customers.

  I recently used this strategy with a client who is in the same industry as you, breaking down their pitch in fun, engaging, and oftentimes animated video formats that almost tripled their monthly sales rates.

  In the meantime, I have some sample explainer videos that were made specifically for your industry…

  Should I send them over?

  –Tara Campbell
  Email: Tara.c@vidthebiz.com
  Website: VidTheBiz.com

  • 7 Ιουν 2020, 11:32 ΠΜ
   Permalink

   ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας, θα ήθελα να σας πω ότι δεν ενδιαφέρομαι προς το παρόν. καλή συνέχεια.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.