Γυναίκα

Μάθε πότε έχει ωορρηξία, δηλαδή πότε έχει μεγάλες πιθανότητες να συλλάβεις, γνωρίζοντας αυτή τη λεπτομέρεια, θα αυξήσεις τις πιθανότητες επιτυχίας.   
 
Μάθε πότε θα γεννήσεις με την μέθοδο που χρησιμοποιούν οι γυναικολόγοι